Aanmelden

Wie kunnen aanmelden?

Aanmelden van deelnemers kan door de kernpartners van het project (Surplus, Mediant, Bureau Herstel, Gemeente Enschede, Ons Huis, Stadsbank) en in overleg ook door andere gemeentes in de regio Twente.

Wat betekent het voor een deelnemer om zich aan te melden?

Als iemand mee wil doen met deze pilot dan informeert de aanmelder deze persoon over het project met alle rechten en plichten. De aanmelding verloopt via het aanmeldformulier. De deelnemer geeft toestemming om informatie te delen en de deelnemer werkt mee aan het verstrekken van informatie over de hulp die eerder is ingezet, zodat we zicht krijgen op de kosten vanuit de gemeente en de zorgverzekeringswet. Iedere deelnemer krijgt één casusregisseur toegewezen. Dat kan iemand zijn die de deelnemer al kent, maar dat hoeft niet. De casusregisseur maakt in overleg met de deelnemer en omgeving, de ervaringswerker, familie ervaringswerker en betrokken professionals een plan gericht op cliënt en omgeving. De plannen worden vastgelegd in een keten overstijgend maatwerkplan, waarin gewerkt wordt volgens de principes van de Schijf van herstel. De casusregisseur plant het Integraal Netwerk Overleg. Daarna wordt overlegd wanneer dit nodig is om de voortgang te bewaken en stimuleren. De casusregisseur stemt ook af met de gemeente/veiligheidshuis met betrekking tot regie op het proces.

Aanmelden kan, door het aanmeldformulier met toestemming van de deelnemer in te vullen en te mailen naar een van de projectleiders, Nienke Slot of Sander Scholten. Deze bespreekt de aanmelding met een casusregisseur, ervaringswerker en gemeente. Het e-mail adres is: schijfvanherstel@st-surplus.nl