Casusregisseurs

De casusregisseur maakt onderdeel uit van een team van casusregisseurs, ervaringsdeskundigen en familieleden, welke duurzaam in staat zijn om de gekozen aanpak in de praktijk uit te voeren, als resultaat van in eigen huis uitgevoerde opleidings-coaching trajecten. De rol van casusregisseur is een taakaccent binnen een bestaande functie van professionals die werkzaam zijn bij Surplus en Mediant GGZ. De functie van casusregisseur en de methodiek de Schijfvan herstel, kan ook ingezet worden voor cliënten uit de eigen caseload.

In de nieuwe manier van werken willen we één casusregisseur de regie en eindverantwoordelijkheid geven voor de casusregie en werken vanuit één integraal budget. Deze aanpak zetten we in voor een groep van 40 mensen uit de regio Twente. Uiteindelijk moet dat de mensen betere ondersteuning opleveren. De casusregisseur voert regie over de samenwerking rond cliënt en omgeving en werkt intensief samen aan de doelen die door de cliënt en omgeving zijn geformuleerd. De samenwerkingspartners zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie, familie, naastbetrokkenen, de ervaringsdeskundigen en andere professionele samenwerkingspartners. Binnen het project zijn hieraan geen extra kosten verbonden.