Ervaringswerkers

De effectiviteit van de Schijf van herstel is nauw verbonden met een persoonsgerichte aanpak. Om de persoonsgerichte werkwijze beter mogelijk te maken, zijn binnen de Schijf van herstel professionele ervaringsdeskundigen en ervaringsdeskundigen in opleiding van Mediant GGZ actief. Ervaringsdeskundigen werken complementair aan betrokken professionals om op cliënt- of casusniveau het cliënt- en/of ervaringsdeskundig perspectief toe te voegen aan het bestaande perspectief. Het handelingsperspectief van de cliënt kan hierdoor worden vergroot, waardoor een persoonsgerichte aanpak beter mogelijk wordt.

De ervaringsdeskundige heeft eigen en collectieve ervaringen met een ontwrichtende aandoening. Hierdoor heeft de ervaringsdeskundige ervaring met het verkrijgen van hulp en de sociale gevolgen zoals stigma, verlies van maatschappelijke rollen en het vergroten van afstand tot maatschappelijke kansen. Ervaringskennis is verkregen door de eigen reflectie op het ontworstelen aan deze gevolgen en het werken aan herstel. De ervaringsdeskundige is in staat om zijn ervaringen in wederkerigheid in te zetten om (individuele) anderen of hulpverlening te ondersteunen bij het vinden of maken van ruimte voor herstel.

In het contact met cliënt en omgeving is de inbreng van de persoonlijke dimensies van herstel iets dat de ervaringsdeskundige onderscheidt van reguliere hulpverlenende disciplines. Deze is deskundig door competenties verkregen op grond van een relevante opleiding. De ervaringsdeskundige als professional binnen de Schijf van herstel, beschikt over een relevante opleiding tot ervaringsdeskundige of is hieraan begonnen en is werkzaam binnen de beroepspraktijk en heeft ervaring met het ondersteunen van cliënten binnen complexe cliëntsituaties in multidisciplinair verband. Binnen het project zijn hieraan geen extra kosten verbonden.