Familie ervaringswerkers

Een familie ervaringsdeskundige is iemand die zelf ervaring heeft met een naaste, heeft een opleiding gehad en is getraind om de ervaring in te zetten om familie en naastbetrokkenen, dus iedereen die een belangrijke rol in het leven van de cliënt speelt, te ondersteunen. De familie ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn binnen de Schijf van herstel, zijn allemaal verbonden aan Mediant GGZ.

Een familie ervaringsdeskundige geeft familie en naastbetrokkenen de gelegenheid om vrijuit hun kant van het verhaal te vertellen. Doordat de familie ervaringsdeskundige dit herkent en erkent geeft dit vaak al meer ruimte en acceptatie. Er is aandacht voor rouw en verdriet, schuldgevoel, bezorgdheid en andere gevoelens. De familie ervaringsdeskundige kan handvatten bieden in het (leren) omgaan met de veranderde situatie en de zorg voor uzelf. Dit kan door middel van gesprekken, zelfhulpgroepen en/of trainingen. Binnen het project zijn hieraan geen extra kosten verbonden.