De toegevoegde waarde

Als mensen veel problemen hebben in hun leven en ze zijn daarnaast ook kwetsbaar door bijvoorbeeld ziekte, verslavingsproblematiek of armoede dan is het leven erg ingewikkeld en kunnen ze wel wat hulp gebruiken. Vaak zien we dat de hulp gericht is op één onderdeel van het probleem. Ook is het niet altijd duidelijk wat iemand zelf het belangrijkst vindt of wat er volgens de omgeving moet gebeuren. 

Een nieuw Twents samenwerkingsverband gaat in een pilot een integrale en herstelgerichte aanpak ontwikkelen en implementeren. Ons doel is dat de zorg voor de mensen die we begeleiden in het project beter en goedkoper wordt. Het gaat hier om een project met een groep van 40 personen met veelal onbegrepen gedrag, die kampt met multiproblematiek. De aanpak is gebaseerd op een intensieve samenwerking tussen cliënt, casusregisseur, omgeving, regionale organisaties en ervaringsdeskundigen, welke leidt tot een significante kostenreductie en een verhoogd welbevinden bij de doelgroep en naastbetrokkenen. Bij het project zal één professional de eindverantwoordelijkheid krijgen voor de casusregie en zal gewerkt gaan worden vanuit één integraal budget waardoor het beter en goedkoper kan. Aan het einde van het project hebben we samen deze aanpak ontwikkeld en in praktijk gebracht. Het uiteindelijke doel is een duurzaam inzetbare, innovatieve, overdraagbare, herstel ondersteunende aanpak.