Integraal Netwerk Overleg, INO

De Schijf van herstel start voor de deelnemer met de voorbereiding en organisatie van een Integraal Netwerk Overleg. In dit overleg worden alle betrokken partijen uitgenodigd en wordt samen een doel geformuleerd gericht op herstel van cliënt en omgeving. Er komt niets in het plan waar niet iedereen het mee eens is.

De casusregisseur werkt samen met de cliënt aan het maatwerkplan. Hierin worden herstelgerichte doelen geformuleerd gericht op cliënt en omgeving. In het maatwerkplan wordt ook de evaluatie van cliënt en omgeving met betrekking tot de tevredenheid bijgehouden naast de kosten en baten van de inzet. We hanteren de samenwerkingsovereenkomst waarin de cliënt toestemming geeft om mee te doen en informatie te delen en de geheimhoudingsverklaring voor deelnemers aan het overleg.