Schijf van herstel

De Schijf van herstel is de nieuwe aanpak voor mensen in Twente die meerdere problemen en uitdagingen hebben in het dagelijkse leven. De pilot, waarvoor geld is aangevraagd bij ZonMw, is begonnen in januari 2019 en eindigt op 31 december 2020. Daarna is het de bedoeling dat deze manier van werken regulier geborgd wordt.

Bij de Schijf van herstel gaat de deelnemer samen met de mensen die belangrijk voor hem zijn aan de slag met alle aspecten van zijn leven. Dat kunnen bijvoorbeeld familie, vrienden of professionals zijn. Alle aspecten in het leven van de deelnemer worden behandeld. De deelnemer heeft één casusregisseur. Deze onderhoudt de contacten met alle betrokken partijen en stuurt ze aan. Ook worden er (familie) ervaringsdeskundigen ingezet. Ervaringsdeskundigen zijn goed opgeleide professionals die zelf te maken hebben gehad met ingewikkelde problematiek. Ze gebruiken hun eigen kennis en ervaring om de deelnemer en hun omgeving beter te kunnen helpen.

De deelnemer maakt samen met de casusregisseur een herstelplan om te zorgen dat de belangrijke doelen bereikt worden, zoals:

  • Een stabiele, prettige woonomgeving
  • Voldoende inkomen om vaste lasten te betalen, zonder schulden
  • Het uitvoeren van werk om zinvol bezig te zijn en een nuttige bijdrage te leveren aan de maatschappij
  • Prettige sociale contacten met familie en vrienden
  • Een gezonde levensstijl
  • Opleiding en training

In de Schijf van herstel werken samen: Stichting Surplus, Gemeente Enschede, Mediant, Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg Oost- en Midden Twente, Bureau Herstel , R.K. Woningstichting “Ons Huis” en Stadsbank Oost Nederland en wordt ondersteund door ZonMw vanuit het programma Regionale Praktijkprojecten Personen met Verward Gedrag.