Schijf van herstel

Personen met Verward gedrag zijn een regelmatig terugkerend thema. Gemeenten en ketenpartners werken nog steeds hard aan een domein overstijgende integrale en goed functionerende aanpak; ook in Twente zijn diverse (door ZonMw gesubsidieerde) initiatieven ontplooid. Een van de deze initiatieven was de ontwikkeling van een aanpak ‘De Schijf van Herstel’. 

De kern is dat we werken met een integrale aanpak; dus met aandacht voor alle leefgebieden. Er kan pas werkelijk aan herstel worden gewerkt als alle leefgebieden zijn geborgd. Binnen de samenwerking heeft iedereen zijn eigen expertise die aansluit op een leefgebied. De casusregisseur biedt tijdens het hersteltraject ondersteuning op de verschillende levensgebieden en maakt waar nodig gebruik van de expertise van de partners. Na ruim twee jaar samenwerken, kunnen we stellen dat we met de uitvoering van het project wat dat betreft serieuze stappen hebben gemaakt; er wordt op casusniveau beter samengewerkt. Het ultieme doel, het vanuit de gemeente toebedeeld krijgen van één budget voor een integrale benadering waarbij de andere partners waar nodig en gewenst worden gesubcontracteerd, hebben we nog niet kunnen halen. We hebben goede hoop dat dit er op termijn nog wel van gaat komen.

Bij onze aanpak staat zelfregie centraal. Daarbij denken wij ook dat de inzet van ervaringsdeskundigen onontbeerlijk is. Tenslotte: uit onderzoek bij de deelnemers zelf (en daar doen we het voor) blijkt dat men tevreden is over de gekozen aanpak.

De deelnemer maakt samen met de casusregisseur een herstelplan om te zorgen dat de belangrijke doelen bereikt worden, zoals:

  • Een stabiele, prettige woonomgeving
  • Voldoende inkomen om vaste lasten te betalen, zonder schulden
  • Het uitvoeren van werk om zinvol bezig te zijn en een nuttige bijdrage te leveren aan de maatschappij
  • Prettige sociale contacten met familie en vrienden
  • Een gezonde levensstijl
  • Opleiding en training

De volledige methodiek beschrijving en alle andere documenten en vragenlijsten met betrekking tot de Schijf van herstel zijn te vinden op de documentatie pagina. Voor een indruk van wat de Schijf van herstel inhoudt, kun je de video bekijken die gemaakt is na afronding van de pilot. Hierin komen ook twee cliënten aan het woord die vertellen over hun ervaringen met de Schijf van herstel.

Voor de totstandkoming van de ‘Schijf van Herstel’ hebben Stichting Surplus (initiatiefnemer), de gemeente Enschede, Stadsbank Oost Nederland, Mediant Gezondheidszorg en Woningcorporatie Ons Huis nauw samengewerkt. Inmiddels is het project afgerond. Om deze aanpak te borgen, hebben de partners een aanbevelingsdocument opgesteld voor de samenwerking met de ‘Schijf van herstel’ na de afronding.