De Schijf van herstel

Als mensen veel problemen hebben in hun leven en ze zijn daarnaast ook kwetsbaar door bijvoorbeeld ziekte, verslavingsproblematiek of armoede, dan is het leven erg ingewikkeld en kunnen ze wel wat hulp gebruiken. Vaak zien we dat de hulp gericht is op één onderdeel van het probleem. Ook is het niet altijd duidelijk wat iemand zelf het belangrijkst vindt of wat er volgens de omgeving moet gebeuren.

De Schijf van herstel is een aanpak die er op gericht is deze mensen te ondersteunen. Ons doel is dat de zorg voor de mensen die we begeleiden beter en goedkoper wordt. De aanpak is gebaseerd op een intensieve samenwerking tussen cliënt, casusregisseur, omgeving, regionale organisaties en ervaringsdeskundigen, welke leidt tot een verhoogd welbevinden bij de doelgroep en naastbetrokkenen en een significante kostenreductie. Bij de aanpak zal één professional de eindverantwoordelijkheid krijgen voor de casusregie, de casusregisseur, en zal gewerkt gaan worden vanuit één integraal budget waardoor het beter en goedkoper kan. Het uiteindelijke doel is een duurzaam inzetbare, innovatieve, overdraagbare, herstel ondersteunende aanpak.