Integraal Netwerk Overleg, INO

De Schijf van herstel start voor de cliënt met de voorbereiding en organisatie van een Integraal Netwerk Overleg. In dit overleg worden alle betrokken partijen uitgenodigd en wordt het doel dat door de cliënt is geformuleerd besproken. Door het bespreken van de doelen en de leefgebieden met daarin de verschillende kansen en mogelijkheden (en kwetsbaarheden) wordt er draagvlak georganiseerd voor de uitgezette koers. Het plan is gericht op herstel van cliënt en omgeving. Er komt niets in het plan waar niet iedereen het mee eens is.

De casusregisseur werkt samen met de cliënt aan het plan van aanpak. Hierin worden herstelgerichte doelen geformuleerd gericht op cliënt en omgeving. In het plan van aanpak wordt ook de evaluatie van cliënt en omgeving met betrekking tot de doelen bijgehouden. In de samenwerkingsovereenkomst geeft de cliënt toestemming om mee te doen en informatie te delen. In het INO wordt gebruik gemaakt van een geheimhoudingsverklaring voor cliënten aan het overleg.