De mensen

Binnen de Schijf van herstel zijn meerdere mensen actief om de cliënt te ondersteunen op hun weg naar herstel.

Casusregisseurs

De casusregisseur maakt onderdeel uit van een team van casusregisseurs, ervaringsdeskundigen en familieleden, welke duurzaam in staat zijn om de gekozen aanpak in de praktijk uit te voeren, als resultaat van in eigen huis uitgevoerde opleidings-coaching trajecten. De rol van casusregisseur is een taakaccent binnen een bestaande functie van professionals die werkzaam zijn bij Surplus.

De casusregisseur is werkzaam bij Stichting Surplus en heeft kennis, competenties en vaardigheden opgedaan over casusregie en de Schijf van herstel. Eens per kwartaal is er een bijeenkomst met alle casusregisseurs waarbij de voortgang en de ontwikkelingen verder worden besproken. Ervaringsdeskundige en familie ervaringsdeskundige sluiten periodiek aan in deze bijeenkomsten. De samenwerking in de praktijk, op casusniveau, is intensief. Er wordt altijd in een tandem met casusregisseur, ervaringsdeskundige gewerkt. Daar waar dit gewenst is, sluit ook de familie ervaringsdeskundige aan. De casusregisseur maakt onderdeel uit van een team van casusregisseurs, ervaringsdeskundigen en familieleden welke duurzaam in staat zijn om de gekozen aanpak in de praktijk uit te voeren, als resultaat van in eigen huis uitgevoerde opleidings-coaching trajecten. De rol van casusregisseur is een taakaccent binnen een bestaande functie van een zorgprofessional. De functie van casusregisseur en de methodiek de Schijf van herstel kan ook ingezet worden voor cliënten uit de eigen caseload.
In de nieuwe manier van werken heeft één casusregisseur de regie en eindverantwoordelijkheid voor de casusregie. De samenwerkingspartners zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de cliënt, familie, naastbetrokkenen, de ervaringsdeskundigen en andere professionele samenwerkingspartners.

Ervaringswerkers

De effectiviteit van de Schijf van herstel is nauw verbonden met een persoonsgerichte aanpak. Om de persoonsgerichte werkwijze beter mogelijk te maken, zijn binnen de Schijf van herstel professionele ervaringsdeskundigen en ervaringsdeskundigen in opleiding van Mediant GGZ actief. Ervaringsdeskundigen werken complementair aan betrokken professionals om op cliënt- of casusniveau het cliënt- en/of ervaringsdeskundig perspectief toe te voegen aan het bestaande perspectief. Het handelingsperspectief van de cliënt kan hierdoor worden vergroot, waardoor een persoonsgerichte aanpak beter mogelijk wordt.

De ervaringsdeskundige heeft eigen en collectieve ervaringen met een ontwrichtende aandoening. Hierdoor heeft de ervaringsdeskundige ervaring met het verkrijgen van hulp en de sociale gevolgen zoals stigma, verlies van maatschappelijke rollen en het vergroten van afstand tot maatschappelijke kansen. Ervaringskennis is verkregen door de eigen reflectie op het ontworstelen aan deze gevolgen en het werken aan herstel. De ervaringsdeskundige is in staat om zijn ervaringen in wederkerigheid in te zetten om (individuele) anderen of hulpverlening te ondersteunen bij het vinden of maken van ruimte voor herstel.

In het contact met cliënt en omgeving is de inbreng van de persoonlijke dimensies van herstel iets dat de ervaringsdeskundige onderscheidt van reguliere hulpverlenende disciplines. Deze is deskundig door competenties verkregen op grond van een relevante opleiding. De ervaringsdeskundige als professional binnen de Schijf van herstel, beschikt over een relevante opleiding tot ervaringsdeskundige of is hieraan begonnen en is werkzaam binnen de beroepspraktijk en heeft ervaring met het ondersteunen van cliënten binnen complexe cliëntsituaties in multidisciplinair verband. Binnen het project zijn hieraan geen extra kosten verbonden.

Familie-ervaringswerkers

Een familie-ervaringsdeskundige is iemand die zelf ervaring heeft met een naaste, heeft een opleiding gehad en is getraind om de ervaring in te zetten om familie en naastbetrokkenen, dus iedereen die een belangrijke rol in het leven van de cliënt speelt, te ondersteunen. De familie ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn binnen de Schijf van herstel, zijn allemaal verbonden aan Mediant GGZ.

Een familie-ervaringsdeskundige geeft familie en naastbetrokkenen de gelegenheid om vrijuit hun kant van het verhaal te vertellen. Doordat de familie ervaringsdeskundige dit herkent en erkent geeft dit vaak al meer ruimte en acceptatie. Er is aandacht voor rouw en verdriet, schuldgevoel, bezorgdheid en andere gevoelens. De familie ervaringsdeskundige kan handvatten bieden in het (leren) omgaan met de veranderde situatie en de zorg voor uzelf. Dit kan door middel van gesprekken, zelfhulpgroepen en/of trainingen. Binnen het project zijn hieraan geen extra kosten verbonden.