Project ‘Schijf van herstel’ afgerond

Folder Schijf van herstel

In januari 2019 is de pilot voor de ‘Schijf van herstel’, een nieuwe aanpak voor mensen met verward gedrag, van start gegaan. In de ‘Schijf van herstel’ werken de regionale partners Stichting Surplus, Mediant GGZ, Gemeente Enschede, Woningcorporatie Ons Huis en Stadsbank Oost Nederland samen om mensen met verward gedrag te helpen. Inmiddels is het project afgerond.

Resultaten

De kern is dat we werken met een integrale aanpak; dus met aandacht voor alle leefgebieden. Er kan pas werkelijk aan herstel worden gewerkt als alle leefgebieden zijn geborgd. Binnen de samenwerking heeft iedereen zijn eigen expertise die aansluit op een leefgebied. De casusregisseur biedt tijdens het hersteltraject ondersteuning op de verschillende levensgebieden en maakt waar nodig gebruik van de expertise van de partners. Na ruim twee jaar samenwerken, kunnen we stellen dat we met de uitvoering van het project wat dat betreft serieuze stappen hebben gemaakt; er wordt op casusniveau beter samengewerkt. Het ultieme doel, het vanuit de gemeente toebedeeld krijgen van één budget voor een integrale benadering waarbij de andere partners waar nodig en gewenst worden gesubcontracteerd, hebben we nog niet kunnen halen. We hebben goede hoop dat dit er op termijn nog wel van gaat komen. Bij de implementatie van de ‘Schijf van herstel’ wordt gewerkt met ervaringsdeskundigen. Zij zijn van grote waarde voor het welslagen van de trajecten.  

Het resultaat dat is bereikt, is dat wij mét en voor ruim 40 mensen de weg naar herstel hebben kunnen uitstippelen, waardoor zij deze uiteindelijk zelf konden bewandelen. Deze eigen regie is binnen het project een grote pijler, omdat wij denken dat dit een voorwaarde is voor herstel.

De samenwerkingen die zijn aangegaan met regionale instanties zijn toekomstbestendig. Alle instanties hebben hun expertise, die aansluit bij de verschillende leefgebieden van de cliënt. Het meest belangrijk is dat een cliënt op deze manier alles aangereikt krijgt om aan zijn herstel te werken: het uiteindelijke doel.

Informatie en documentatie

Op www.schijfvanherstel.nl is alle informatie rondom het project en de methodiek te vinden. Onder het kopje Documentatie zijn alle bestanden te vinden met betrekking tot de ‘Schijf van herstel’. Ook is er een video gemaakt. Hierin wordt kort verteld wat de ‘Schijf van herstel’ inhoudt en komen twee cliënten aan het woord die met de ‘Schijf van herstel’ hebben gewerkt. Deze video staat op de website onder Methodiek en op YouTube https://youtu.be/UabQSQXfwiw .

Voor vragen en aanmeldingen kunt u contact opnemen met een van de projectleiders, Nienke Regeling-Slot of Sander Scholten, via schijfvanherstel@st-surplus.nl.

De Schijf van herstel wordt ondersteund door ZonMW