Website en folder gelanceerd

Folder Schijf van herstel

Enschede – Op 30 oktober wordt de nieuwe website ‘Schijf van herstel’ gelanceerd. Deze websites is gekoppeld aan het samenwerkingsproject van Stichting Surplus, Gemeente Enschede, Mediant, Stichting voor Geestelijke Gezondheidszorg Oost- en Midden Twente, Bureau Herstel , R.K. Woningstichting “Ons Huis” en Stadsbank Oost Nederland. ‘De Schijf van herstel’,  is de nieuwe Twentse aanpak voor mensen met meervoudige problematiek. Op de website kan  informatie over de nieuwe aanpak worden gevonden. De site richt zowel op deelnemers als zorgprofessionals.

De Twentse organisatie Surplus heeft een landelijke subsidie ontvangen van ZonMW voor een project dat mensen met verward gedrag, bijvoorbeeld door psychische problemen, betere ondersteuning en zorg moet gaan bieden. Op dit moment hebben deze kwetsbare mensen te maken met veel instellingen en hulpverleners, waardoor de ondersteuning te versnipperd is en niet effectief genoeg. Surplus wil naar een situatie waarin één professional de eindverantwoordelijkheid draagt en waarbij ook familieleden en ervaringsdeskundigen worden ingeschakeld.

Tegelijk met de lancering van de website is ook de nieuwe folder gepresenteerd. Deze is geschreven voor de deelnemers en legt uit wat de Schijf van herstel inhoudt, voor wie deze aanpak geschikt is en wat de meerwaarde is. De folder is te downloaden op de website. Ook is hij verkrijgbaar via de samenwerkingspartners.

 

De deelnemers van de Schijf van herstel hebben meerdere problemen en uitdagingen in hun dagelijks leven. Tijdens hun traject gaan met alle aspecten van hun leven aan de slag. Dit doen ze samen met de mensen die belangrijk zijn in hun leven. Ze hebben één casusregisseur, die contacten onderhoudt met alle betrokken partijen. Ook worden er (familie) ervaringsdeskundigen ingezet. Samen maken ze een herstelplan. Uiteindelijk moet deze vorm van ondersteuning beter en goedkoper zijn.

De Schijf van herstel wordt ondersteund door ZonMW
Logo Stichting Surplus
Logo Mediant
Logo gemeente Enschede
Logo ons huis
Logo Stadsbank oost